Voorstellen

Willem Klumper Psy-Visie
Willem Klumper

Mijn naam is Willem Klumper, geboren in Den Haag in 1955. Dat is alweer even geleden, maar dat betekent wel dat ik al een tijdje meeloop in de wereld en daardoor een flinke hoeveelheid levenservaring in mijn bagage heb. Die ervaring zorgt er voor dat ik als psycholoog met beide voeten stevig op de grond sta. Ik kijk niet zo snel meer op van klachten waar mensen mee kunnen zitten en heb op dat gebied al veel meegemaakt.

De belangrijkste ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan is dat mensen die de hulp van een psycholoog inroepen vaak behoefte hebben aan iemand die naast ze staat en op basis van gelijkwaardigheid en betrokkenheid helpt met het aanpakken van de klachten waar ze mee zitten. Dus niet iemand die zegt wat u moet doen, maar die samen met uzelf de beste mogelijkheden selecteert.

Mijn ervaring als psycholoog heb ik opgedaan binnen de gezondheidszorg en bij de overheid, met name bij Defensie. Tot de zomer van 2019 heb ik voor de Universiteit in Leiden gewerkt als studentenpsycholoog. In die rol heb ik veel contact gehad met met jonge mensen die soms meer van zichzelf eisen dan eigenlijk realistisch is.

In mijn werk als psycholoog, inmiddels bijna 30 jaar, heeft de factor mens altijd centraal gestaan. De mens in zijn relatie met arbeid, studie, met anderen en met zichzelf.

Mensen zijn interessant en boeiend, ik kan het weten want ik ben er zelf ook een!

Mijn rol als psycholoog

Het is voor mij duidelijk dat ieder mens vanuit zijn of haar visie op het leven en op de relaties met anderen een specifiek patroon van klachten kan ontwikkelen. Dat maakt ieder mens uniek. De klachten waar u mee zit passen bij u, uw situatie en uw visie. Die visie vind ik erg belangrijk en die wil ik graag gebruiken als uitgangspunt. Daarom heb ik mijn praktijk voor psychologie ook Psy-Visie genoemd.

Soms hebben mensen een heel duidelijke visie over zichzelf. Soms is die visie juist niet helder of niet juist. Anderen kunnen erg ontevreden zijn over de visie die ze hebben ontwikkeld of maken zich juist zorgen over de visie die anderen over hun maken.

Ik zie mijn rol om u te helpen bij het scherp stellen van de visie die u over zichzelf en over uw omgeving maakt. En wel dat die visie bij u past, dat u er vrede mee heeft en zelfs trots kan zijn op uw psychologische visie!

Hoe ga ik te werk

Er zijn factoren uit het verleden en het heden die een mens kunnen belemmeren en hem of haar het gevoel kunnen geven helemaal vast te lopen. Tijdens de eerste behandeling (de intake) probeer ik een indruk te krijgen van deze factoren. Daarbij is het van belang te weten te komen wie u precies bent en waar u in uw leven eigenlijk op uit bent. Welke pad heeft u voor uzelf in gedachten en hoe denkt u uw doelen en dromen te kunnen verwezenlijken. Eventueel maak ik hierbij gebruik van psychologische vragenlijsten om mijn inschattingen en conclusies zo betrouwbaar als mogelijk te maken. Deze vragenlijsten kunnen meestal thuis achter de computer worden gemaakt. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Vervolgens kunt u zelf formuleren wat u aan het eind van de behandeling voor u zelf bereikt wil hebben. Wat echter het behandelingsdoel ook wordt, een groei in zelfvertrouwen, energie en weer genieten van jezelf, van je relatie met anderen en je leven zijn eigenlijk even belangrijke nevendoelen.

Cliënten merken tijdens de behandelingen dat het haalbaar is jezelf voor een groot deel te bevrijden van je belemmeringen door deze te veranderen of door ze te leren aanvaarden. Hierdoor ontstaat er direct meer innerlijke rust en evenwicht, twee dingen waar veel mensen naar verlangen.

Alles wat er wordt besproken tussen u en uw therapeut is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Uw huisarts kan op de hoogte worden gesteld van het beloop van uw behandeling na uw schriftelijke toestemming. Bij aanmelding zal dit met u besproken worden.

Als u een klacht heeft over de behandeling of over mij als behandelaar hoop ik uiteraard eerst hier samen met u uit te komen. Indien het niet lukt om het samen op een bevredigende manier op te lossen, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het NIP. Met dit formulier kunt u de klacht indienen.

Mijn opleidingen en kwalificaties

Ik ben in 1987 afgestudeerd als psycholoog aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Daarvoor ben ik verpleegkundige geweest in het toenmalige Academisch Ziekenhuis ook in Leiden. In de jaren na mijn afstuderen heb ik diverse opleidingen en cursussen gevolgd en heb mij in 1999 kunnen registreren in het BIG-register als gezondheidszorg psycholoog (GZ-psycholoog). Het grootste gedeelte van mijn loopbaan heb ik gewerkt bij de Koninklijke Luchtmacht. Ik ben daar opgeleid als vliegerpsycholoog (specialist op het vlak van de ‘factor mens’ in het vliegen) en heb jaren jachtvliegers geselecteerd en gecoacht. De laatste jaren heb ik gewerkt voor de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) en tot de zomer van 2019 als studentenpsycholoog bij de Rijksuniversiteit Leiden.

Het is van belang om te vermelden dat ik met succes de opleiding voor EMDR therapie heb afgerond en vanzelfsprekend ervaring heb met het toepassen van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). EMDR wordt vaak met succes toegepast bij het verwerken van traumatische ervaringen en PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis). Ik ben dan ook gespecialiseerd in het behandelen van PTSS.

In 2014 heb ik de kroon op mijn opleiding en vorming kunnen zetten door met succes te zijn gepromoveerd tot doctor in de sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Omdat ik het belangrijk vind om contact te houden met de laatste ontwikkelingen op het gebied van de eerstelijnspsychologie en met mijn collega-psychologen, ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).