Belangrijke mededeling over het afbouwen van de praktijk:

In 2024 ga ik beginnen met het afbouwen van mij werkzaamheden in de praktijk. Ik wil wat minder gaan werken. Op dit moment werk ik 5 dagen en dat wil ik terugbrengen naar 3 dagen en wellicht eind 2024 naar 2 dagen. Dat betekent dat ik vanaf 1 december 2023 geen nieuwe cliënten meer zal aannemen. De cliënten die nu al in behandeling zijn, kunnen de behandeling gewoon afmaken. Omstreeks juni 2024 zal worden bekeken of (en zo ja hoeveel) er weer cliënten kunnen worden aangenomen.