Klachtenregeling

Als lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) valt Psy-Visie onder de klachtenregeling van het NIP. Tot begin 2023 was Psy-Visie aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorg Psychologen NVGzP). Beide beroepsverenigingen zijn samen gegaan. De klachten procedures zijn echter dezelfde gebleven. Psy-Visie gaat er wel van uit dat u een eventuele klacht eerst doorspreekt met uw behandelaar. Als u er samen niet uitkomt, staat het u uiteraard vrij uw klacht voor te leggen aan het NIP.

Via deze link kunt u alle informatie over de klachtenregeling vinden.

Als u een klacht zou willen indienen, dan vindt u hier het klachtenformulier.