Algemene Voorwaarden

Psy-Visie hanteert de volgende werkwijze en afspraken:

 • De praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30-17:00.
  Krijgt u de voicemail: spreek een bericht in, dan wordt er contact opgenomen.
 • Er wordt gewerkt op afspraak. Wanneer u op tijd komt, wordt de tijd optimaal besteed.
 • Afspraken kunnen alleen telefonisch of via de e-mail worden afgezegd tot 24 uur voor de afspraak.
  Indien een afspraak wordt geannuleerd binnen 24 uur of niet wordt nagekomen, wordt de gereserveerde tijd altijd bij u in rekening gebracht, dus ook wanneer er sprake is van overmacht of ziekte.
 • Psy-Visie verleent psychologische zorg binnen de basis GGZ.
  Dit betekent dat in geval van crisis de cliënt zich tot de huisarts of huisartsenpost moet wenden.
 • Bij ziekte of afwezigheid zal Psy-Visie trachten zorg te dragen voor vervanging of verwijzing indien dit noodzakelijk is.
 • Een consult duurt 45 minuten. Een kort (telefonisch/email) contact, een kort consult of een dubbel consult behoort eveneens tot de mogelijkheden.
 • Van de behandeling wordt een dossier (EPD ofwel Elektronisch Patiënten Dossier) aangelegd. U hebt recht op inzage in dit dossier. Het dossier moet 20 jaar worden bewaard en wordt daarna vernietigd.
 • Uw huisarts wordt na afloop van de behandeling schriftelijk op de hoogte gesteld van het verloop van de behandeling, tenzij u daar bezwaar tegen hebt.
 • Psy-Visie verschaft anonieme managementgegevens aan de stichting benchmark GGZ (www.sbggz.nl). U kunt aangeven of u hier bezwaar tegen hebt.
 • Niet tevreden? Bespreek eventuele klachten eerst met Psy-Visie.

Als GZ-psycholoog en lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) valt Psy-Visie en ik zelf onder de beroepscode en het klacht- en tuchtrecht van de NIP. Indien gewenst kunt u zich tot hen wenden. Informatie is te vinden onder Klachtenregeling en Beroepscode op deze site.