Uitzonderingen in behandeling

Ook wel genoemd “Exclusie-criteria”

Cliënten met de onderstaande klachten kunnen niet binnen de praktijk worden behandeld. Aan te raden is u in onderstaande gevallen te wenden tot uw huisarts. Meestal is dan een verwijzing nodig voor de SGGZ (Specialistische GGZ).

  • Diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ADD en ASS).
  • Hardnekkige patronen die in de persoonlijkheid zijn verweven en waar een langer traject of meer specialistische behandeling voor nodig is.
  • Eetstoornissen, waaronder lichte eetbuistoornis.
  • Crisis gevoeligheid (o.a. indringende zelfmoordgedachten, zelfbeschadigend gedrag)
  • Verslavingsproblemen
  • Psychotische klachten
  • Verstandelijke beperking (IQ lager dan 80)
  • Relatietherapie
  • Burn-out klachten worden wel behandeld, maar worden door de meeste zorgverzekeraars niet vergoed. Raadpleeg uw polis.
  • Het traject Chronisch binnen BGGZ wordt sinds 2022 door zorgverzekeraars niet toegestaan in de vrijgevestigde praktijk, alleen binnen ggz-instellingen.