Wachttijden

Vanaf 1 april 2016 moeten alle aanbieders van Basis GGZ hun wachttijden publiceren op hun website. Dit moet het voor patiënten en verwijzers inzichtelijker maken hoe lang zij moeten wachten voordat zij bij de zorgverlener terecht kunnen. Het gaat om twee soorten wachttijden.

  • aanmeldingswachttijd: het aantal weken tussen het maken van een eerste afspraak en het moment dat die afspraak plaatsvindt
  • behandelingswachttijd: het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Op dit moment heeft Psy-Visie geen wachttijden voor het maken van een afspraak en maar het kan wel een week of twee duren voordat we kunnen beginnen met de behandeling zelf.

Bij elke publicatie van wachttijden moet de volgende tekst worden vermeld:

“Wanneer u de wachttijden te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen).”