Kwaliteitsstatuut

Wat is een kwaliteitsstatuut?

In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

Het kwaliteitsstatuut is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Iedere praktijk die werkzaam is in de GGZ, is verplicht een geldig kwaliteitsstatuut te hebben. Dit geldt door ook voor Psy-Visie. Ons kwaliteitsstatuut is vernieuwd in 2022.

Afgezien van het feit dat het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van geleverde zorg in mijn ogen vanzelfsprekend is en ik daar eigenlijk geen kwaliteitsstatuut voor nodig heb, wil ik toch graag voldoen aan de gestelde regels. U kunt hier mijn kwaliteitsstatuut  als pdf bestand inzien.