Depressie of somberheid

Meestal zijn mensen van mening dat het leven waard is om geleefd te worden. De zon schijnt en mensen voelen zich vol met energie. Helaas denkt niet iedereen er altijd zo over. Sommige mensen zijn juist somber en hebben het gevoel dat er over alles een soort ‘grauwsluier’ ligt. Soms hebben mensen een heel goede reden om zich somber te voelen, maar soms lijkt die reden er niet te zijn. Men voelt zich dan op een zeker moment loom, zwaar en futloos en de wereld ziet er grijs uit, ook al is het hoog zomer. Heel vaak kunnen mensen niet goed de vinger leggen op de oorzaak van dat sombere gevoel. Het is er gewoon en de tijd dat men zich wel opgewekt en vol energie voelde lijkt ver weg. U heeft het gevoel in een tunnel te zitten en de uitgang is niet in zicht. Schijnt er nog wel licht aan het eind van de tunnel?

U vindt dat u eigenlijk niet mag klagen en heel vaak vindt uw omgeving ook dat u niets te klagen heeft. U voelt zich een overdrijver en een aansteller. Mensen met somberheidsklachten voelen zich vaak alleen en een beetje vervreemd van zichzelf.

Het vervelende van somberheid en depressie is dat het meestal niet vanzelf overgaat. Zeker niet als die somberheid u en uw omgeving in de weg zit. Het is ook zo dat het erg moeilijk is om er alleen weer uit te komen. Het goede nieuws is dat somberheid en depressie, ongeacht de ernst ervan, over het algemeen goed te behandelen zijn.

De behandeling is gericht op het duidelijk in kaart brengen van de depressie. Waar hebben we het precies over. Vervolgens krijgt u informatie over depressie en over de concrete symptomen die u ervaart. Hierdoor gaat u uw klacht beter begrijpen. Dat is de eerste stap om met uw depressie om te gaan.

We gaan ook kijken naar uw levensstijl, uw vaste gewoonten, dagritme, inspanning, lichaamsbeweging, ontspanning en zo meer. Door de behandeling leert u geleidelijk aan op een meer constructieve manier om te gaan met het leven. U wordt geholpen bij het maken van onderscheid tussen belangrijke en onbelangrijke problemen, problemen die u wel en problemen die u niet kunt oplossen en om positieve doelen te stellen. U leert om te gaan met stress en frustratie en om uw gedrag af te stemmen op de omstandigheden.

Als de behandeling op dit punt is terecht gekomen, zullen de meeste mensen weer licht zien aan het eind van de tunnel of de tunnel inmiddels achter zich hebben gelaten.