Tarieven en vergoedingen

U kunt zich aanmelden bij Psy-Visie via de huisarts. U kunt zich natuurlijk ook zelf aanmelden zonder eerst langs de arts te zijn geweest. Dat heeft echter wel gevolgen voor de betaling van de behandeling. In bepaalde gevallen kan de bedrijfsarts ook verwijzen. In dit geval worden de kosten ook door de zorgverzekeraar vergoed tenzij de werkgever een aparte verzekering voor haar personeel heeft afgesloten. Het is raadzaam om hierover informatie te vragen bij uw bedrijfsarts.

Vanaf 2022 wordt binnen de GGZ gewerkt met het Zorgprestatie Model (ZPM). Dat betekent dat ieder gesprek met de psycholoog separaat wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De tarieven die worden gehanteerd worden ieder jaar in de contract besprekingen met de zorgverzekeraar vastgelegd. Er is geen duidelijke grens in het aantal te declareren gesprekken. Dat kan bovendien voor iedere zorgverzekeraar anders zijn. Het is daarom raadzaam om hierover informatie in te winnen bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie op:

 Tariefbeschikking Generalistische Basis GGZ voor 2023

en

Bijlage 1 bij Tariefbeschikking Prestaties en Tarieven GGZ

Alleen wanneer er sprake is van een DSM5 diagnose of het vermoeden daarvan, zal de zorgverzekeraar zorg binnen de GB GGZ vergoeden. Dit moet door de huisarts of de bedrijfsarts worden vastgesteld en opgeschreven in een verwijsbrief. Zonder verwijsbrief zal de zorgverzekeraar geen zorg vergoeden.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op wat de zorgverzekeraar vergoedt. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen en problemen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Behandeling hiervoor is mogelijk, maar dient u zelf te betalen, of wordt eventueel vanuit een aanvullende verzekering vergoed. Dat hangt uiteraard af van uw zorgverzekering. Duidelijk is in ieder geval dat u een geldige verwijzing moet hebben van uw huisarts of bedrijfsarts.

U kunt er dus ook voor kiezen om als particulier in behandeling te komen. Dit houdt in dat er geen factuur in gediend wordt bij de zorgverzekeraar, maar dat u zelf het volledige consultbedrag van € 120,00 per sessie rechtstreeks aan de praktijk betaalt. U krijgt hiervoor dan maandelijks een factuur toe gestuurd. Er gaat dan verder geen informatie naar de zorgverzekeraar. Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) wordt een tarief geadviseerd van € 150,22 (Prestatie code CO0627). Dat vind ik nogal hoog zodat ik daar een stuk onder ben gaan zitten.

Er is geen wettelijke eigen bijdrage meer, maar er is wel sprake van een wettelijk eigen risico van uw verzekering. Tot en met 2025 is dat vastgesteld op € 385. Soms kiezen mensen voor een lagere maandelijkse premie aan de zorgverzekeraar, maar daar staat dan meestal tegenover dat uw eigen risico een stuk hoger is komen te liggen. Het is goed om te informeren hoe dat bij uw zorgverzekeraar zit.

Contracten met alle zorgverzekeraars, maar ……

Psy-Visie heeft voor 2023 met alle grote zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dat is een geruststellend gevoel! Er is echter één zorgverzekeraar, CZ-groep, die een “omzetplafond” in het contract heeft opgenomen. Dat wil zeggen dat de declaraties van cliënten van de verzekeringen die vallen onder de CZ-groep (CZ, Just, Jaaa, OHRA en Nationale Nederlanden) niet meer worden vergoed zodra het “omzetplafond” is bereikt. Vermoedelijk zal dat medio juli 2023 het geval kunnen zijn. Ondanks mijn verzoek om het “omzetplafond” aan te passen, handhaaft CZ-groep deze beslissing. Voor u betekent dit, dat als u bent aangesloten bij een zorgverzekeraar van de CZ-groep, uw behandeling niet wordt vergoed als die behandeling na het bereiken van het omzetplafond in 2023 is begonnen. Tenzij u expliciet toestemming vraagt bij de klantenservice van de CZ-groep om toch bij Psy-Visie behandeld te kunnen worden.

Het is altijd raadzaam om te informeren bij uw zorgverzekering wat in uw situatie wel en niet wordt vergoed. Zo worden bij de meeste Zorgverzekeraars behandelingen in het kader van Burn-out en Relatietherapie niet vergoed.

Afzegregeling
Een afspraak afzeggen kan telefonisch (06-10061765) of via de e-mail (info@psy-visie.nl). Als u mij niet zelf aan de telefoon krijgt, spreek dan de voicemail in. Dat kan ook in het weekend en ’s avonds. Wanneer u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of niet verschijnt om wat voor reden dan ook, moet ik u € 60,- in rekening brengen. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering. U ontvangt van mij een factuur.